UTELS s.r.o.

Údržba televíznych sietí

Naša spoločnosť Vám ponúka individuálne pripojenia k spoločnosti TKR  s.r.o. Humenné

UTELS s.r.o.Tel.: 0917 306 953
Mobil: 0907 252 253